Klubbombud

o   Varje klubb bestämmer vem som ska vara dess ombud. Avstämning sker på Höstblotet.

o   Klubbombudet har en förteckning på vilka som är med i Skogsflickorna. Kontakta skrivhuldra om information behövs.

o   Klubbombudet meddelar skrivhuldran eller någon i rådet om någon Skogsflicka i sin klubb har avlidit.

o   I samråd med sin skogsflickgrupp:

§  föreslår klubbombudet vem/vilka, som ska bli nya Skogsflickor.

§  ger klubbombudet förslag på plats och program på Vårträff och Höstblot.

§  ger klubbombudet förslag på kandidat till Ungdomsledarstipendium.

§  uppmuntras kandidat/er att ansöka Resestipendium.

o   Klubbombuden kontaktas via e-post och svarar via e-post.

o   Vid behov träffas ombuden och rådet.

OK Alferna
Evy Ekström
070-5809017
Almby OK
Ann Bodin
072-2278555
Askersunds OK
 
 
Fellingsbro GoIF
 
 
Garphyttans IF
Torun Palm
070-2936214
Hagaby GoiF
Gunilla Hvatz Larsson
070-6559747
Hällefors OK
Elsa Nilsson
070-3103014
Ok Järnbärarna
Maud Mossberg
070-3312626
KFUM Örebro
Ulla Jonhed
070-2710778
Laxå OK
Ann-Sofie Larsson
070-6958187
OK Letstigen
Kerstin Carlsson
073-8117108
Lindebygdens OK
Ethel Nord
072-5395845
OK Milan
Britt-Marie Eklöf
0587-13191
OK Tisaren
Britt-Marie Åberg
0582-71089
OK Tylöskog
Anna-Birgitta Gustavsson
0582-42277