Närkes skogsflickors Resestipendie

Närkes Skogsflickor delar ut ett eller flera resestipendier med en totalsumma av högst 2000 kr per år.

Avsikten med stipendiet är att stödja och stimulera unga orienteringsflickor.

Stipendiet kan sökas av aktiv kvinnlig orienterare eller ledare, 13-20 år ansluten till förening inom Örebro läns orienteringsförbund.

Stipendiet utdelas en gång per år och ges till den eller de som skall eller har genomfört en resa inom orienteringens verksamhetsområde. Syftet med resan skall vara att utvecklas som orienterare eller som ledare.

Ansökan görs personligt på en blankett som du når genom att klicka på länken nedan, den skall vara inkommen till Närkes Skogsflickor senast 1 september. Stipendiet utdelas retroaktivt. Den som får stipendiet skall ge en kortfattad skriftlig rapport till Närkes Skogsflickors talhuldra, Kerstin Larsson.

Tilldelning av resestipendie

2021 Inga ansökningar hade inkommit

2019 Inga ansökningar hade inkommit

2018 Inga ansökningar hade inkommit

2017 Elin Schagerström