Närkes Skogsflickor

Närkes Skogsflickor är en ideell förening som lyder under Sveriges Skogsflickor.

Ändamålet är att:
-verka för god social gemenskap bland orienteringsrörelsens kvinnor,
-genom möten och andra aktiviteter stimulera äldre flickor att vara verksamma inom orienteringsidrotten även om de inte längre utövar tävlingsidrott,
-stödja yngre flickors träning och tävling i orientering,
-befrämja och stödja kvinnors ledarskap i allmänhet och inom orienteringssporten i synnerhet.

Verksamheten bedrivs genom att ordna möten med sociala aktiviteter, uppmuntringspris till yngre, aktiva flickor utges liksom att man arbetar på att synliggöra och stödja kvinnlig idrott och kvinnligt ledarskap.

Till Skogsflickornas klubb kallas i skogen väl beprövade och för övrigt vitsordade flickor av mogen ålder.